Warunkowa Zielona Karta

 

Osoby, które spełniają większość wytycznych odnośnie podjęcia pracy i edukacji- wymaganych przez Rząd Stanów Zjednoczonych, mogą otrzymać tzw. warunkową zieloną kartę. Tego rodzaju warunkowa karta stałego pobytu wydawana jest na okres dwóch lat. Warunkowej zielonej karty nie można przedłużyć. 90 dni przed upływem jej terminu ważności należy wystąpić o wydanie Karty Stałego Pobytu, niedokonanie tej czynności równoznaczne jest z deportacją.

W Loterii wizowej DV przydzielane są wieloletnie zielone karty. Po zameldowaniu się w Loterii Zielona Karta/ US Diversity Visa Lottery i wylosowaniu wizy, będą mogli Państwo legalnie mieszkać i pracować w USA. W przypadku wygranejzielone karty otrzymuje również współmałżonek i dzieci wylosowanej osoby.

 

Małżeństwo - Warunkowa Zielona Karta

Kiedy jesteś w związku małżeńskim mniej niż dwa lata i masz stały pobyt lub zieloną kartę, Twój współmałżonek otrzymuje warunkową zieloną kartę. Normalna Zielona Karta obowiązuje przez 10 lat. W celu zmiany zielonej karty małżonka z warunkowej, na  kartę stałego pobytu - obowiązującą przez 10 lat - powinni Państwo zwrócić się do nas lub złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Imigracyjnym USA o przedłużenie zielonej karty. Wniosek może być rozpatrzony pozytywnie lub też negatywnie.

 

Petycja musi być złożona najpóźniej 3 miesiące przed datą wygaśnięcia warunkowej zielonej karty. Należy pamiętać, że Urząd Imigracyjny przekaże naszą sprawę do sądu imigracyjnego , gdy nie złożymy wniosku w terminie.

 

Kongres Stanów Zjednoczonych jest w stanie kontrolować fałszywe małżeństwa przez  2 pierwsze lata. Współmałżonek musi zatem czekać 2 lata, zanim będzie mógł złożyć  petycje do urzędu imigracyjnego USA o przedłużenie zielonej karty na 10 lat.

 

stlouis

 

<< Co to jest Zielona Karta DV loterii USA >>

 

Informacje o Zielonej Karcie